GEO-TALKS (GEOPARKEA). UrbanZientzia – Olatu!!!Talka!!! 2017.

El pasado 19 de mayo se celebró en UrbanZientzia (Olatu!!!Talka!!! edición 2017) la jornada Geo-Talks organizada por Geoparkea, en un entorno urbano, de plaza (dentro del espíritu de UrbaZientzia de llevar la Ciencia a la calle). Así, en el interior de una cúpula geodésica erigida en la plaza Cataluña fueron pasando los diferentes ponentes, en un ambiente lúdico y teatral / Aurreko maiatzaren 19an, UrbanZientzian (Olatu!!!Talka!!! 2017ko ekitaldia), Geo-Talks eguna egin zen Geoparkeak antolatua, hiri-inguru batean, hau da, plaza batean (UrbaZientziaren baitan baitago Zientzia kalera eramatea). Horrela, Katalunia plazan eraikitako kupula geodesiko baten barrutik pasatzen joan ziren hainbat hizlari, jolas- eta antzerti-giro batean.